Utbrändhet

Människan är skapad att klara av stress om man bara får tillräcklig tid för återhämtning. Om denna balans mellan stress och återhämtning under lång tid inte fungerar, riskerar vi att bli kroppsligt eller själsligt sjuka.

Det är alltid traumatiskt att hamna i utbrändhet. Från att vanligtvis ha överpresterat blir det plötsligt omöjligt att prestera så gott som någonting vilket vanligtvis blir ett hårt slag mot självbilden. Ofta, men inte alltid, finns faktorer i bakgrunden som påverkar inställning och förhållningssätt vad gäller att våga och värna egna behov gentemot omgivningens behov och önskemål.

Det uppstår ofta en rädsla att man aldrig ska komma tillbaka till sin tidigare arbetsförmåga. Vägen tillbaks från utbrändhet handlar om att samtala om gränssättning, grad av ansvarstagande och självkännedom.

Tillsammans med din psykoterapeut får du möjlighet att bygga upp en realistisk självbild och en god självkänsla vilket är en förutsättning för att kunna sätta rimliga gränser mot omvärlden. Endast på ett sådant sätt är det möjligt att upprätthålla en långsiktigt hållbar arbetskapacitet, även under temporärt pressade förhållanden.

Vi erbjuder en väg tillbaks från utbrändhet genom aktiva och lyhörda samtal.

För företag och organisationer erbjuder vi utbildning och/eller seminarier kring utbrändhet för ledare och medarbetare.

Välkommen att ta kontakt!

0522-125 00

 

Copyright © Bohusläns kurator och psykoterapimottagning | all rights reserved