Stress

Hur en stressande livssituation ser ut varierar från person till person. Stressrelaterade besvär börjar ofta med sömnproblem, muskelspänningar, men även med irritation, oro, ångest och låg självkänsla. Tankarna rör sig ofta kring samma ämnen till exempel planering av sitt arbete, hur man ska hinna med och klara av vardags- och arbetsliv.

Med långvarig stresspåverkan följer ett slags inre stumhet och livskvaliteten blir lidande. Genom att gå i psykoterapi blir man medveten om vilka situationer som är påfrestande och vilka symtom som finns. Det finns oftast fler samband mellan symtom och situationer än vad man är medveten om. En anledning till att söka psykoterapi är att det är svårt att på egen hand finna alternativa vägar eller lösningar till den nuvarande livssituationen.

Tillsammans med psykoterapeuten lär man sig att känna igen vad som orsakar den negativa stressen för att minska den och även förstå vad som leder till god hälsa och ett bra liv. Det är värdefullt att känna igen vad som läker och utvecklar. Det handlar om att behålla och stabilisera en god livskvalitet på kort och lång sikt.

Välkommen att ta kontakt!

0522-125 00

 

Copyright © Bohusläns kurator och psykoterapimottagning | all rights reserved