Stödsamtal

Ibland kan det vara skönt att ha någon utomstående att prata med. Oavsett om det gäller något stort som tynger dig eller något mindre som du går och funderar på.

Kuratorssamtal/stödsamtal är en individuellt anpassad behandling för olika former av sociala eller psykologiska bekymmer. De är stödjande och används för att bearbeta avgränsade problem. Samtalen kan också handla om rådgivning inom dessa områden, samt vara en hjälp vid kriser i livet. Syftet är att åstadkomma förändringar i livet. Utgångspunkten för hur lång behandling som krävs utgår från dina behov och förutsättningar.

Kuratorn kan erbjuda:

Samtalsbehandling - samtalskontakt under kortare eller längre tid.

Krisstöd - när din livssituation plötsligt förändras kan det vara värdefullt att få tala med någon utomstående.

ocial rådgivning - kuratorn kan ge social information om ekonomiska frågor, om olika stödinsatser, om rehabilitering och om de rättigheter som finns i samhället

Du som är förälder kan komma till oss för att prata om funderingar kring ditt barn eller din situation som förälder.

Anhörigstöd - även för dig som anhörig kan det kännas bra att ha någon att tala med.

Välkommen att ta kontakt!

0522-125 00

 

Copyright © Bohusläns kurator och psykoterapimottagning | all rights reserved