Sorg

Att förlora en närstående är en av de svåraste upplevelser vi kan drabbas av i våra liv. Speciellt hårt drabbas vi om döden kommer plötsligt och oförberett eller när ett barn dör. Hela vårt liv skakas om och vi blir osäkra också på det som vi tidigare hållit för självklart. Den inre upplevelsen av overklighet och samtidig kaos, meningslöshet och orättvisa kan bli svår att hantera.

Det är normalt att förlusten av en älskad släkting väcker många olika motstridiga känslor hos dem som blir kvar. Ilska och besvikelse är lika naturliga känslor som saknad och längtan.

Tillsammans med en psykoterapeut får du hjälp att sätta ord på dina känslor och bearbeta den sorg du känner. Psykoterapi kan hjälpa dig att förstå och hantera den vardag du lever i efter en närståendes dödsfall.

En vanlig fråga vid dödsfall är: Hur gör vi med barnen?

Barn har samma behov som vuxna att begripa och försöka ta till sig det ofattbara i att någon som man älskar dör och aldrig mer kommer tillbaka. Barn har i allmänhet större behov än vuxna att få stöd och hjälp för att kunna bearbeta förlusten. Att träffa en psykoterapeut som hjälper barnet att sörja och som är öppen för de frågor som barnet har, underlättar barnets nödvändiga sorgearbete.

Välkommen att ta kontakt!

0522-125 00

 

Copyright © Bohusläns kurator och psykoterapimottagning | all rights reserved