Sexrådgivning

Bohusläns kurator och psykoterapimottagning vänder sig till par, kvinnor, män och ungdomar som behöver samtal/rådgivning kring bland annat:

Sexuella svårigheter, erektionsstörningar, orgasmstörningar, samlagssmärta.

Sexuell identitet.

Lustproblem, vill olika mycket, tråkigt sexliv.

Svartsjuka, otrohet.

När avståndet i en relation känns långt både fysiskt och psykologiskt kan intimitet, att hålla varandra i handen eller att ha sex, bli komplicerat och olustigt. Olikheter i sexlust och lust till närhet och ömhet kan också upplevas vara en viktig orsak till relationsproblem. Även svartsjuka eller otrohet kan vara ett så stort problem i kärleksrelationen, att man kan behöva söka hjälp av en psykoterapeut.

Med tiden växer känslan av att inte längre kunna nå varandra eller förändra relationen. Båda kan uppleva att de försökt att förändra samspelet och vara mer kärleksfull mot den andra, men att han/hon inte verkat intresserad. En eller båda kan känna sig sårad och ledsen. Irritation och missnöje blir känslor som väcks lätt, och det är svårt att minnas den kärlek och uppskattning som fanns i början av relationen.

Hur går det till?

Vid gemensamma problem – svårigheter i det sexuella samlivet eller ständiga konflikter träffas man gemensamt för ett första samtal tillsammans med terapeuten, därefter var och en för sig och sedan gemensamt igen. Ibland kan framför allt den ena parten i en relation uppleva svårigheter. Det kan röra sig om olust, trauman eller sexuella övergrepp, svartsjuka eller funderingar över relationens framtid eller andra problem. Ibland kan det handla mer om att behöva hjälp för egen del snarare än tillsammans med sin partner.

Välkommen att ta kontakt!

0522-125 00

 

Copyright © Bohusläns kurator och psykoterapimottagning | all rights reserved