Råd till anhörig

Människor stöter på många problem i livet. Det kan handla om psykisk ohälsa, sjukdom, missbruk eller något annat. Ofta påverkas då inte bara den som är direkt drabbad utan även människor i personens omgivning. Du som anhörig kan också behöva stöd.

Det finns fortfarande felaktiga föreställningar om att man måste ha stora problem för att gå i psykoterapi. Så är det inte, ibland kan det behövas en utomstående samtalspartner med förmåga att lyssna och med kunskaper om vad som främjar växt och utveckling även om svårigheterna är begränsade. Psykoterapeuten kan vara en sådan samtalspartner.

Vi lever i ständigt samspel med andra människor. Hur våra relationer fungerar har betydelse för hur vi mår och för vår hälsa. Att klara av våra relationer är en stor livsuppgift för oss alla. Vår samtid ställer höga krav på att allt ska fungera i vårt vardagsliv, i kärleksrelationen till vår partner, mellan föräldrar och barn men även i relation till oss själva.

Vid anhörigrådgivning erbjuds du att tillsammans med din terapeut undersöka och förstå de inre sammanhangen, t ex hur dina symtom kan hänga samman med din livssituation eller tidigare händelser i livet och därigenom finna nya perspektiv och sätt att hantera svårigheter och lösa konflikter. Ångest, stress oro, sömnbesvär, eller nedstämdhet är symtom som kan förknippas med det aktuella läget i livet. Det kan handla om ensamhet, skilsmässa, svårigheter med barn, föräldrar eller arbetet. Men ibland är det så svårt att förstå orsakerna till problemen, särskilt då de tar sig i uttryck i kroppsliga besvär som t.ex, magkatarr eller huvudvärk.

Välkommen att ta kontakt!

0522-125 00

 

Copyright © Bohusläns kurator och psykoterapimottagning | all rights reserved