Reflekterande chefsgrupp

Som chef har du ett ensamarbete med små möjligheter att samtala om ditt arbete med någon annan på din arbetsplats.

I en reflekterande chefsgrupp får du möjlighet att ta upp olika svårigheter, konflikter eller andra frågeställningar som du möter i ditt arbete som chef och diskutera dem med andra som är i samma situation.

Syftet med en reflekterande chefsgrupp är att skapa nya idéer genom en process där man under ett antal gånger växlar position, från att uttrycka sig (lära känna sina egna tankar) till att lyssna till andras reflektioner och tankar om det man berättat.

Välkommen att ta kontakt!

0522-125 00

 

Copyright © Bohusläns kurator och psykoterapimottagning | all rights reserved