Psykosocialhandledning

Arbetshandledning ges till arbetsplatser av olika slag och innefattar psykosocial handledning till personal inom socialtjänst, psykiatri, somatisk sjukvård, barn- och ungdomsvård, missbruksvård, skola mm.

Handledningen som är processinriktad är ett utrymme för reflektion, fördjupning och kunskapsutveckling. Ett viktigt redskap i förståelsen är analysen av parallellprocesser på alla nivåer vilket även inbegriper processen i arbetsgruppen. Projektiva processer och sociala strukturer blir föremål för undersökning, vilket leder till frigörelse av kreativitet och befrämjar ett klimat där arbetsuppgiften kan komma i centrum.

Handledning ger också personalen utrymme för känslomässig avlastning och bearbetning. Man ges möjlighet till fördjupad kunskap om och förståelse för sina relationer till vårdtagare/klienter och tillfälle till reflektion över egna metoder och förhållningssätt i arbetet. Handledningen underlättar på så sätt för personalen att orka med detta mentalt krävande arbete och att vidareutvecklas.

Välkommen att ta kontakt!

0522-125 00

 

Copyright © Bohusläns kurator och psykoterapimottagning | all rights reserved