Psykoterapihandledning

Psykoterapihandledning ges till legitimerade psykoterapeuter samt till personer som har grundläggande psykoterapiutbildning och behöver handledning för att kunna bedriva psykoterapeutiskt arbete. Handledningen är processinriktad och syftar till att hjälpa den handledde dels att förstå den process han/hon är inbegripen i utifrån överföring- och motöverföringsperpektiv och dels att på ett fördjupat sätt förstå sin patients problematik.

Utbildningshandledning ges till studenter/kandidater på olika nivåer av psykoterapiutbildning eller på handledarutbildning. I det sistnämnda ges handledning på den handledning som kandidaten bedriver.

Välkommen att ta kontakt!

0522-125 00

 

Copyright © Bohusläns kurator och psykoterapimottagning | all rights reserved