Psykoterapi

Det finns många anledningar till att man väljer att gå i terapi. Det kan bland annat handla om upplevelser av:

Oro och ångest.

Osäkerhet, dåligt självförtroende.

Nedstämdhet och depression.

Missnöje med sig själv och sitt liv.

Känslor av tomhet och meningslöshet.

Att ha fastnat i negativa tankar.

Att man anpassar sig för mycket efter vad andra vill.

Svårigheter med att sätta gränser.

Utbrändhet/utmattningsdepression.

Att man inte duger.

Ångestattacker och paniksyndrom.

Stress.

Missbruk.

Medberoendeproblematik/vuxna barn.

Tvångshandlingar och kontrollerande.

I terapin bearbetar du problem som du har i livet idag. Problemen kan ha sitt ursprung långt tillbaka i tiden men det är i nuet problemen ger dig smärta. Tillsammans med psykoterapeuten får du hjälp att bearbeta problem och känslor och att hitta tillbaka till det unika i dig.

Välkommen att ta kontakt!

0522-125 00

 

Copyright © Bohusläns kurator och psykoterapimottagning | all rights reserved