Psykoanalytisk psykoterapi

Behandling med psykoanalytisk terapi tar sin utgångspunkt i ett helhetsperspektiv. En människa är komplex och många olika faktorer kan påverka den rådande livssituationen.

Individens erfarenheter, personlighet och framtidstankar påverkar hur livet gestaltar sig. Det terapeutiska arbetet går ut på att se hur tankar, känslor och beteende hänger ihop. Samma känsla hanteras olika av olika individer och detta är något vi tar hänsyn till i våra samtal. Det är också möjligt att det finns samband mellan kroppsliga symptom och känslor. Även samspelet mellan en person och hennes omvärld är viktigt att ta upp då dessa är beroende av varandra. Att gå i psykoterapi innebär att arbeta med sig själv, sin självuppfattning, sina känslor och upplevelser i viktiga människorelationer.

I psykoterapisamtalen finns möjlighet att göra nya erfarenheter och lärdomar. Vårt helhetsperspektiv omfattar den goda utvecklingen och välbefinnandet. Vi kan fokusera både på enskilda problem eller på ett mer allmänt utvecklingsarbete för att komma framåt i livet. I psykoanalytisk psykoterapi är psykoterapeuten utbildad för att pendla mellan olika förhållningssätt beroende på den patient han/hon möter och välja metod utifrån problem och individ.

Välkommen att ta kontakt!

0522-125 00

 

Copyright © Bohusläns kurator och psykoterapimottagning | all rights reserved