Problem i relationer

Problem i relationer är en vanlig orsak till att söka terapi. Kontakt med vänner, familj, arbetskollegor och andra viktiga personer har inte utvecklats som man har önskat sig. Relationerna i livet är inte så stabila som man har behov av. En del relationer beskrivs mest som en kamp eller är konfliktfyllda. Ensamhet kan också finnas. Gemensamt är att mönster har uppstått och blivit svåra att bryta. Att ta hjälp utifrån är att vilja bearbeta det som pågår.

Via samtalen får du möjlighet att titta på dig själv, vilken roll du/ni spelar och hur du kan förändra din framtid. Du kan söka psykoterapi för egen del men också tillsammans med den du har en relation till.

De allra flesta psykiska problem har sin grund i olika problem i kontakten med andra människor, ofta tidigt i livet. Och det är ofta i de vuxna relationerna, både hemma och på arbetet, som det blir tydligt att något inte är riktigt som det ska vara. Givetvis kan också yttre belastningar spela stor roll för den psykiska balansen. Ibland kommer svårigheterna akut som kriser, men ibland tar det lång tid innan man själv eller andra märker, att man inte har det så bra.

Välkommen att ta kontakt!

0522-125 00

 

Copyright © Bohusläns kurator och psykoterapimottagning | all rights reserved