Posttraumatisk stressyndrom

Posttraumatisk stressyndrom, PTSD, kan drabba den som varit med om något traumatiskt som påverkar ens liv. Traumat kan vara misshandel, våldtäkt eller en olycka. Du kan ha upplevt krig, övergrepp eller andra allvarliga händelser.

Symtomen vid posttraumatiskt stressyndrom uppträder vanligtvis inom några veckor efter den traumatiska händelsen, men ibland kommer symtomen först efter månader eller år. Huvudsymptom vid posttraumatiskt stressyndrom:

Återupplevande i form av återkommande, påträngande minnesbilder av den traumatiska händelsen, i vaket tillstånd eller i form av mardrömmar.

Undvikande innebär att den drabbade försöker undvika allt som på något sätt påminner om traumat. Det kan leda till att personen isolerar sig från familj, vänner och arbetskamrater.

I psykoterapin kan man tillsammans med psykoterapeuten återskapa de traumatiska minnena. Genom att under kontrollerade förhållanden återuppleva det inträffade i minnet under successivt längre tid försvagas ångestreaktionen i takt med att tidsperioderna för exponering för det traumatiska minnet ökar.

Välkommen att ta kontakt!

0522-125 00

 

Copyright © Bohusläns kurator och psykoterapimottagning | all rights reserved