Personalstödjande insatser

Med vår psykoterapeutiska kompetens som grund arbetar vi på Bohusläns kurator och psykoterapimottagning med personalstödjande insatser, bl.a. i form av samtalsstöd. Samtalen utformas utifrån den anställdes behov av reflektion, bearbetning och förändring. Samtalsstöd ger en möjlighet att under tystnadsplikt bearbeta arbetsrelaterade eller privata svårigheter som inverkar negativt på arbetet.

Samtalsstöd vid rehabilitering

En samtalsserie som syftar till att stärka personens möjligheter att återgå till arbetet. Samtalen är inriktade på att mobilisera personens egna resurser och att bearbeta känslor och upplevelser som kan utgöra ett hinder för återgång till arbetet.

Samtalsstöd vid krisbearbetning

En hjälp när någon på arbetsplatsen drabbas av händelser som orsakar en krisreaktion. Det kan vara förändringar eller förluster i arbetsliv och privatliv som behöver bearbetas för att personen ska kunna gå vidare i sitt liv och sin utveckling.

Samtalsstöd vid debriefing

Avlastande samtal och debriefing - insatser vid traumatiska händelser på arbetsplatsen såsom hot och våld, olyckor och plötsliga dödsfall.

Välkommen att ta kontakt!

0522-125 00

 

Copyright © Bohusläns kurator och psykoterapimottagning | all rights reserved