Parterapi

Ett par i kris står ofta inför ett vägval. Den ena eller bägge av parterna känner att en förändring måste till för att relationen ska överleva och/eller utvecklas. Kan vårt förhållande förändras på ett sådant sätt att vi kan upprätthålla en ömsesidig givande relation eller bör vi gå skilda vägar?

Det kan handla om olika viljor, otillfredsställda förväntningar, missnöjdhet, svartsjuka eller att man upplever att den andra parten inte förstår vad man säger. Det som tidigare bestod av planer, drömmar, hopp och längtan har förändrats till besvikelser, utvecklats till olikheter, minskad nyfikenhet och lust.

Att gå i parterapi/relationsterapi ger er möjlighet att förstå varandra och lösa problemen med hjälp av en neutral part.

Parterapi/relationsterapi fokuserar på:

Att båda ska förstå sig själva och sin delaktighet i relationen.

Att ni ska komma närmare varandra.

Att vidareutveckla relationen.

Efter en noggrann genomgång av vad Ni vill ha hjälp med planerar vi tillsammans hur vi skall arbeta kring de frågor som Ni tagit upp. Det kan exempelvis innebära några vägledande samtal eller kortare lösningsfokuserad terapi. Det kan också handla om en längre bearbetande psykoterapi för en fördjupad förståelse av hur just era svårigheter uppstått och yttrat sig i ert förhållande och hur det kan hjälpa er i nuet och i framtiden. Det går bra att varva parterapi med individuell terapi var för sig.

Välkommen att ta kontakt!

0522-125 00

 

Copyright © Bohusläns kurator och psykoterapimottagning | all rights reserved