När bör man söka psykoterapi?

Vanligen söker man psykoterapi då man har önskemål om att förändra sin livssituation på något sätt. Många människor upplever att de haft problem en kortare eller längre tid innan de söker psykoterapi.

Det kan handla om relationsproblem, samlevnadsproblem, skilsmässa, oro i samband med separationer eller oförberedd hastig förändring i ditt liv som medför psykiska svårigheter eller symtom som stress, sömnproblem eller nedsatt arbetsförmåga. Man kanske vill få insikt om sig själv och har en önskan om att utveckla sin personlighet. Psykoterapisamtal ger individer, par och familjer en möjlighet att komma ur låsningar som uppkommer i livets olika skeden.

I terapin söker vi förståelse kring varför livet ser ut som det gör. Genom att lära känna sig själv bättre är det lättare att göra val i livet som blir rätt just för dig. Där skapas ett utrymme i vardagen för att stanna upp och reflektera. I din egen takt och med utgångspunkt från just dina funderingar. Kroppen kan också ge signaler om obalans via olika symtom.

Välkommen att ta kontakt!

0522-125 00

 

Copyright © Bohusläns kurator och psykoterapimottagning | all rights reserved