Missbruk

Har du funderat på hur dina alkohol- och/eller drogvanor ser ut?

Får dina alkohol och/eller drogvanor negativa konsekvenser på ditt liv?

Kanske upplever du att din hälsa har påverkats negativt?

Du kanske känner att du skulle vilja ha hjälp att titta på dina alkohol- och/eller drogvanor och förändra dem?

Kanske har du fått höra kommentarer från din omgivning eller tycker din familj att du borde ”dra ner”?

Missbruk får ofta konsekvenser på våra relationer, både i familjen och i yrkeslivet.

Vi erbjuder samtalsbehandling, individuellt eller i grupp, till dig som har alkohol – och/ eller drogproblem eller som anhörig till någon med dessa problem. Vi hjälper dig att:

Känna igen känslor som leder till alkohol/drogsug och hitta sätt att hantera dem.

Sätta stopp för automatiska tankar, som på ett befallande sätt uppmanar till att ta alkohol/droger.

Vi lär dig känna igen hur alkohol/drogsuget tar sig uttryck just för dig som individ och hjälper dig att hitta lämpliga sätt att hantera detta.

Välkommen att ta kontakt!

0522-125 00

 

Copyright © Bohusläns kurator och psykoterapimottagning | all rights reserved