Kurator

Vår tid präglas av ett ökat tempo, en allt större press och höga krav på individen. Detta leder till att man ibland råkar ut för oväntade saker i livet eller hamnar i situationer som kan kännas svåra att hantera. Då kan man behöva någon utomstående att samtala med, såsom en kurator.

Våra kuratorer kan hjälpa dig med olika former av samtalsstöd, krisbearbetning, anhörigstöd och social rådgivning. Det kan handla om allt från övermäktiga arbetssituationer och konfliktfyllda krav från omvärlden till sorg- och krisbearbetning och relationsproblem. En kuratorskontakt är i regel mer fokuserad på din aktuella situation här och nu, än vad en mer djupgående psykoterapi är. Behandlingstiden är även kortare.

Kuratorssamtal är en individuellt anpassad behandling för olika former av sociala eller psykologiska bekymmer. De är stödjande i sin form och är avsedda att bearbeta avgränsade problem. Syftet med dem är att åstadkomma förändringar i livet och ditt sätt att hantera och förhålla sig till din situation. Utgångspunkten för hur lång behandlingen blir utgår från patientens behov och förutsättningar.

Vi som arbetar med kuratorssamtal på BKPM är samtliga utbildade socionomer, där några även har terapeutisk vidareutbildning. Vi har naturligtvis tystnadsplikt, vilket innebär att inget av det som framkommer under samtalet förs vidare. Det vanligaste behandlingsupplägget är ett samtal per vecka. Samtalskontaktens längd bedöms individuellt.

Välkommen att ta kontakt!

0522-125 00

 

Copyright © Bohusläns kurator och psykoterapimottagning | all rights reserved