Kris

Det är individuellt hur en persons väg genom och ut ur en kris gestaltar sig. Psykoterapi kan hjälpa till att förstå känslor och tankar, oro och förvirring i krisens olika faser. Att bearbeta en kris handlar inte bara om att tala om den situation som gav upphov till krisen. Det är också viktigt är att man får berätta om tiden före krisen och om vad krisen/förändringen betyder just för dig.

I en kris uppstår starka stressreaktioner, och den inre balansen sätts ur spel. Känslorna kan vara starka och kan ibland kännas främmande. Denna känslomässiga påverkan gör också att det är komplicerat att hantera vardag och arbete. Det finns en risk att vi flyr från problemen eller tar avgörande beslut ganska impulsivt – just på grund av att den inre anspänningen är så stor.

Kroppen och själen reagerar när man har en kris. Själen eller den inre balansen drabbas och behöver få stöd i läkningsprocessen. Stressreaktionerna kan vara kraftiga och att ta det som det kommer räcker oftast inte. Själen eller den inre balansen behöver stöd för att läkning på ett inre plan ska ske.

Välkommen att ta kontakt!

0522-125 00

 

Copyright © Bohusläns kurator och psykoterapimottagning | all rights reserved