Korttidsterapi

Att gå i terapi under en kortare tid handlar om att man fokuserar kring en eller några frågeställningar som man har. Kanske handlar det om oro för någon som står dig nära, sorg eller till exempel att stå inför ett nytt vägval i livet. I terapin söker vi förståelse kring varför livet ser ut som det gör. Genom att lära känna sig själv bättre är det lättare att göra val i livet som blir rätt just för dig.

I terapin skapas ett utrymme i vardagen för att stanna upp och reflektera. I din egen takt och med utgångspunkt från just dina funderingar erbjuds du en möjlighet till större medvetenhet och närvaro i livet. Korttidsterapi utgår från att man träffas under en begränsad tid tillexempel 5 ggr.

Välkommen att ta kontakt!

0522-125 00

 

Copyright © Bohusläns kurator och psykoterapimottagning | all rights reserved