KBT kognitivpsykoterapi

Våra föreställningar om oss själva, andra människor och omvärlden är resultatet av alla erfarenheter vi gjort i livet. I samspelet med vår omgivning lär vi oss att uttrycka våra känslor och reaktioner så att vi mår så bra som möjligt.

Oftast fungerar våra sätt att hantera livet bra men ibland blir livet svårt och man kan behöva hjälp att sortera bland alla känslor och tankar.

I den kognitiva terapin fokuserar du och din terapeut på att upptäcka och göra dina tanke- och beteendemönster tydligare. Genom att kartlägga tankar, känslor och beteenden kan du förstå hur du samspelar med andra människor och tydligare se hur du kan tänka och reagera på ett annat sätt. Detta ger dig möjligheter att förhålla dig på alternativa, mer funktionella sätt, både till dig själv, till andra och till din framtid.

Det finns olika kognitiva metoder och många av dem är formade för att behandla ångest, fobier och depressioner. Genom terapimetoderna får du även ökad självkänsla och ökat självförtroende.

Arbetssättet är strukturerat och inriktar sig på att finna lösningar på problem här och nu och inte i det förflutna. Vi kommer tillsammans överens om vilka mål du vill uppnå. Hemuppgifter är viktiga delar i terapin och kan bestå av uppgifter där du prövar andra sätt att lösa problem än du gjort tidigare. Terapin är oftast en korttidsterapi, längden varierar mellan 5-15 gånger. Varje session är 45 minuter. I det inledande samtalet får du mer information om hur terapin kan läggas upp specifikt för dig.

Välkommen att ta kontakt!

0522-125 00

 

Copyright © Bohusläns kurator och psykoterapimottagning | all rights reserved