I skolan

Dagens snabba förändringsprocess i skolan, med nya arbetsuppgifter och utökade ansvarsområden för personalen har medfört ett utökat behov av handledning för lärare och annan skolpersonal. Många medarbetare i skolan uttrycker att det blivit allt svårare att se var gränserna för uppdraget går till exempel hur mycket de bör engagera sig i elever med svårigheter i hemmet. Sådan osäkerhet kan vara mycket tärande och ta mycket energi.

I processinriktad handledning får deltagarna möjlighet att reflektera över frågeställningar runt den egna yrkesrollen utifrån det som händer i vardagsarbetet till exempel i klassrumssituationer, under elevsamtal, vid föräldrakontakter och relationer med arbetskamrater. I en handledningsgrupp ges möjlighet både att ventilera frågeställningen i sig och att få hjälp med gränssättning till exempel när det är dags att söka stöd utanför skolan. Processinriktad handledning har länge använts inom socialtjänst, sjukvård och elevvård medan handledning i skolan tidigare bara har varit inriktad mot metoder och pedagogiska frågor.

Handledningen syftar till att tydliggöra den egna yrkesrollen och ge insikt i det egna sättet att fungera och reagera i olika situationer. Därigenom ges både individen och gruppen möjlighet att utöka kompetensen och stärka yrkesrollen.

Handledning är också ett utmärkt forum för fördjupade samtal om etiska dilemman.

Välkommen att ta kontakt!

0522-125 00

 

Copyright © Bohusläns kurator och psykoterapimottagning | all rights reserved