Individualterapi

Vägen till ett bättre liv handlar om att finna balans i livet – mellan arbete, fritid och vila, mellan egna och andras behov och mellan inre motstridiga tankar och känslor.

I terapin utvecklas man som person. Man har möjlighet att bearbeta inre konflikter, inre hinder kan upptäckas men även inre resurser. Man får också möjlighet att se svårigheter från olika synvinklar och hitta nya perspektiv, se och få tillgång till sina egna möjligheter. Men också få hjälp att förstå sammanhang och att reflektera djupare, exempelvis, varför tänker, gör och reagerar jag på det här viset?

Du erbjuds att tillsammans med din terapeut undersöka och förstå de inre sammanhangen, till exempel hur dina symtom kan hänga samman med din livssituation eller tidigare händelser i livet och därigenom finna nya perspektiv och sätt att hantera svårigheter och lösa konflikter. Ångest, stress, oro, sömnbesvär eller nedstämdhet är symtom som kan förknippas med det aktuella läget i livet. Det kan handla om ensamhet, skilsmässa, svårigheter med barn, föräldrar eller arbetet. Ibland är det svårt att förstå orsakerna till problemen, särskilt då de tar sig uttryck i kroppsliga besvär som till exempel magkatarr eller huvudvärk.

Det kan finnas många olika anledningar till att man känner behov av samtal med en psykoterapeut. Ofta handlar det om att man vill ha någon form av förändring i sitt liv. I samtal får du möjlighet att stanna upp, se sammanhang och få nya perspektiv. Ibland kan det räcka med några enstaka samtal för att ens liv ska kännas hanterbart, i andra situationer kan en längre kontakt vara nödvändig.

Ett resultat av terapin kan vara att du frigör inre resurser och upplever en högre livskvalitet. Med större kunskap och medvetenhet om dig själv, dina behov och motiv ökar förmågan att förstå och påverka ditt liv.

Undrar du om psykoterapi är en lämplig behandlingsform för dig kan vi erbjuda dig ett kort kostnadsfritt informationssamtal med en av våra terapeuter.

Välkommen att ta kontakt!

0522-125 00

 

Copyright © Bohusläns kurator och psykoterapimottagning | all rights reserved