Hypnos

Klinisk hypnos är ett terapeutiskt verktyg som erbjuder möjligheter att med alla sinnen kontakta erfarenheter och resurser. Endast personer som är legitimerade av socialstyrelsen får använda klinisk hypnos inom sitt yrkesområde.

Hypnos är en behandlingsmetod där du i ett avslappnat, förändrat medvetandetillstånd, kommer i kontakt med ditt undermedvetna jag. Det undermedvetna styr till stor del våra reflexmässiga vanor, känslor och tankar. Genom hypnosen får du hjälp att påverka och förändra dina vanor på ett enkelt och behagligt sätt. Du är djupt avslappnad, men fullständigt medveten om vad som händer. Hypnos kan alltså inte påverka dig att göra något mot din vilja, utan är ett hjälpmedel när du själv har viljan att förändra.

Hypnos kan:

Minska upplevelse av smärta.

Leda till ökad avslappning och bättre förmåga att hantera stress.

Ha gynnsamma effekter på immunsystemet.

Minska blödning och svullnad i samband med skada.

Påskynda återhämtning efter operationer.

Mildra psykosomatiska symtom.

Frigöra inre resurser som ökar effektiviteten av psykoterapi.

Hjälpa till att hantera svåra känslor.

Förenkla behandlingen av fobier.

Stötta beslut till egna beteendeförändringar.

Öka prestationsförmågan inom arbete och idrott.

Stimulera den egna kreativiteten.

Förbättra kommunikationsförmågan.

Avleda från obehagliga upplevelser.

Välkommen att ta kontakt!

0522-125 00

 

Copyright © Bohusläns kurator och psykoterapimottagning | all rights reserved