Hur går det till

De första samtalen ger dig en möjlighet att berätta om dina svårigheter. På vilket sätt du mår dåligt och om händelser som kan ha haft betydelse, men också om din bakgrund och om den aktuella livssituationen.

Dessutom får du tillfälle att bilda dig en uppfattning om terapeuten och om hur kontakten känns. Dessa samtal brukar kunna bokas med kort varsel.

Psykoterapi bygger i hög grad på en samarbetsrelation. Efter de inledande samtalen diskuterar du med terapeuten om hur en eventuell fortsatt psykoterapeutisk kontakt kan utformas vad gäller innehåll och målsättning. Man bestämmer också praktiska detaljer som tider med mera. Vanligen sker samtalen på en fast tid en gång i veckan och varar i 45 minuter. Ibland kan man boka dubbel tid.

Välkommen att ta kontakt!

0522-125 00

 

Copyright © Bohusläns kurator och psykoterapimottagning | all rights reserved