Gruppterapi

Gruppterapi bygger på att lära genom egna upplevelser, pröva och erfara. Gruppen ger en träningsform där du får möjlighet att upptäcka dig själv på nytt och pröva andra sätt att handla. Gruppen erbjuder möjligheter att undersöka och förstå förhållandet till andra medlemmar i gruppen vilkas motsvarigheter kan vara personer i din närmaste omgivning. Det är vanligt med frågor kring relationer, arbete och även om de vägval som man står inför.

Här kan du under trygga former, i mötet med andra människor, utforska dina tankar, känslor och ditt beteende. Gruppen har också till uppgift att utveckla förmågan att kommunicera. Utveckling av kommunikationen innebär att dilemman, konflikter och underliggande och omedvetna svårigheter kan artikuleras i språket.

I gruppterapi ges också tillfälle att reflektera över hur man kan ta tillvara sin fulla kapacitet och även att prata om existentiella frågor.

Dialog och samtal mellan människor är livgivande och utvecklande och ger möjlighet till nya tankar och lösningar på problem och konflikter.

Välkommen att ta kontakt!

0522-125 00

 

Copyright © Bohusläns kurator och psykoterapimottagning | all rights reserved