Fungerar det?

Psykoterapi har visat sig ha en mycket god effekt vid ett flertal psykiska problem. Terapi i den form som vi på Bohusläns kurator och psykoterapimottagning använder är baserad på vedertagen psykologisk kunskap och erfarenhet. Det finns ett mycket stort antal undersökningar som styrker värdet och effekten av psykoterapeutisk behandling.

Kontakten med terapeuten ger möjlighet att inom ramen för en nära relation synliggöra vad som kan vara svårt att själv både se och sätta ord på. Många gånger har den naturliga utvecklingen inom något område hindrats, och det ”vuxna” fungerandet präglas ibland av destruktiva kompromisser mellan yttre och inre behov och krav. Detta kan leda till upprepade mönster med onödigt lidande och begränsningar i förmågan att njuta och fungera.

Den totala tiden för behandlingen kan variera från några få samtal till kontakter som pågår under flera år. Avslutningen planeras alltid i god tid före det sista samtalet.

Som regel bör du vid terapins avslutande kunna känna att du kan arbeta vidare på egen hand och att detta känns stimulerande, roligt och hoppfullt.

Välkommen att ta kontakt!

0522-125 00

 

Copyright © Bohusläns kurator och psykoterapimottagning | all rights reserved