Föreläsning

Vi erbjuder föreläsningar och studiedagar i ämnen som rör människans identitet, integritet och mognad samt om handledning som ett instrument att förbättra den psykosociala arbetsmiljön.

Utifrån vår teoretiska kunskapsbas, kan vi erbjuda temaföredrag eller kortare specialkurser som syftar till att öka och fördjupa individens egenutveckling och yrkeskompetens.

Vi arbetar med utbildning/föreläsningar inom området barn & tonårsutveckling samt föräldraskap.

För företag och organisationer erbjuder vi utbildning och/eller seminarier kring utbrändhet för ledare och medarbetare.

Vi har också lång erfarenhet av att arbeta med olika problemområden såsom hot och våld, stress, utbrändhet, krisreaktioner, mobbing, depressioner samt alkohol och/eller drogmissbruk.

Utbildningarna utformas efter de önskemål som formuleras och kan vara både kortare i form av föreläsningar eller längre och processinriktade.

Välkommen att ta kontakt!

0522-125 00

 

Copyright © Bohusläns kurator och psykoterapimottagning | all rights reserved