Föräldrarådgivning

Förälder – barn är kanske den viktigaste relationen i livet. Samtidigt är den också fylld av önskningar, längtan och besvikelser vilket gör att det är en komplicerad relation som man ibland behöver samtala med någon om. Kanske upplever du föräldraskapet som hopplöst eller att kontakten med dina barn inte är som du önskar. Ibland låser det sig och vi kan inte längre tala till varandra på ett bra sätt.

Om det ofta uppstår konflikter och det är mycket tjat mellan dig/er och barnen eller om ni känner att ni vill förändra en situation som är problemfylld kan ni kontakta oss. Samtalen kan hjälpa dig och din familj att hitta nya vägar och lösningsalternativ. Ibland träffar vi endast föräldrarna, ibland föräldrar och barn tillsammans.

Välkommen att ta kontakt!

0522-125 00

 

Copyright © Bohusläns kurator och psykoterapimottagning | all rights reserved