Familjerådgivning

När vi väljer att leva ihop med en annan människa har vi drömmar om hur det ska bli. Vi längtar efter förståelse, närhet och gemenskap, ömhet, erotik... Ibland grusas våra förhoppningar. Vi har inte längre något att säga varandra – eller bråkar mer än visar omsorg.

Man önskar en förändring, men har svårt att finna lösningar och se nya alternativ. Gemensamt för alla som kommer till oss är att man har svårt att tala med varandra. Man önskar hjälp att få igång kommunikationen. Blir påfrestningarna stora skapas lätt låsta lägen. Det är i dessa situationer som familjerådgivningen kan erbjuda professionell samtalshjälp.

Samtalen är gemensamma och fokus är parets relation. Paret och familjerådgivaren kommer överens om en målsättning med samtalen. Utgångspunkten är parets behov, bådas engagemang och varje individs rätt att fatta egna beslut. Kontakten kan fortsätta under kortare eller längre tid. Samtalen syftar till att finna konstruktiva lösningar vare sig paret väljer att fortsätta tillsammans eller att gå var för sig.

Många söker hjälp väldigt sent. Då kan det bli svårare att komma tillrätta med problemen. Vänta därför inte för länge, ibland räcker det med ett par samtal.

Samarbetssamtal

Familjerådgivningen erbjuder föräldrar hjälp att finna former för ett fortsatt samarbete kring barnen efter en separation/skilsmässa. Efter telefonkontakt med vardera föräldern erbjuds en gemensam tid för ett första samtal, ett så kallat informationssamtal, där förutsättningarna för samarbetssamtal kartläggs. Målsättningen är att finna former för ett förbättrat föräldrasamarbete, bland annat i form av överenskommelse om umgänge och vårdnad.

Vår familjerådgivning kan även innefatta praktiska, ekonomiska och juridiska råd och upplysningar.

Välkommen att ta kontakt!

0522-125 00

 

Copyright © Bohusläns kurator och psykoterapimottagning | all rights reserved