Depression

Depression är något som drabbar många människor någon gång i livet. De flesta känner sig nedstämda då och då men en depression är mer långvarig och ofta djupare. Är man deprimerad behöver man många gånger hjälp för att man ska kunna ta sig ur det tillståndet.

Den som är deprimerad känner sig ofta nedstämd utan någon påtaglig orsak, känner ångest, får svårt att sova eller tappar matlusten.

Det är flera faktorer som samverkar och bidrar till en depression, till exempel personlighet, biologisk sårbarhet, ärftlighet och stress vi utsätts för.

Många som är deprimerade känner sig ensamma, isolerade och ständigt nedslagna. De har tappat livslusten och framtiden ter sig enbart problematisk och konfliktfull. Det finns även personer som inte själva söker hjälp för sin depression utan snarare uppmanas av anhöriga eftersom de utåt visar att de inte mår bra.

Du erbjuds att tillsammans med din terapeut undersöka och förstå de inre sammanhangen, till exempel hur dina symtom kan hänga samman med din livssituation eller tidigare händelser i livet.

Välkommen att ta kontakt!

0522-125 00

 

Copyright © Bohusläns kurator och psykoterapimottagning | all rights reserved