Ångestproblem

Ångest är en naturlig känsla som kan uppstå till exempel i pressade situationer. Ibland kan ångesten dock bli så omfattande och vanligt förekommande att den blir ett problem.

Ångestproblem är ett samlingsbegrepp för en rad olika problem. Den gemensamma nämnaren är att man i vissa situationer upplever plötslig, kraftig rädsla eller under en utdragen period har en klart förhöjd ångestnivå eller oro.

Psykoterapi hjälper dig att sätta ord på dina känslor, förstå din oro och tillsammans med din psykoterapeut hittar du lösningar som gör att du kan hantera din ångest.

Om man lider av fobier känner man stark ångest för och försöker undvika en viss situation. Det kan till exempel vara sociala situationer, trånga rum, höjder eller något särskilt objekt, till exempel ormar eller spindlar. Starkt traumatiska händelser kan utlösa så kallat posttraumatiskt stressyndrom med ständig vaksamhet, återkommande starka minnesbilder av det som hänt och undvikande av situationer som påminner om traumat.

Till ångestproblemen räknas även tvångssyndrom. Tvångssyndrom är när vissa situationer, till exempel glömma att låsa dörren eller stänga av spisen, eller tankar till exempel att någon närstående ska dö eller att man har bakterier på händerna, utlöser stark ångest. Då kan man känna sig tvingad att utföra vissa handlingar eller ritualer för att minska ångesten. Ofta måste man upprepa ritualerna väldigt många gånger, trots att man inser att det inte behövs.

Psykoterapi kan hjälpa dig att hantera och förstå varför du tänker och reagerar som du gör.

Genom samtal och olika tekniker får du hjälp i din process att bearbeta problem och känslor och att hitta tillbaka till det unika i dig som gör att din vardag kommer att fungera på ett tillfredsställande sätt.

Välkommen att ta kontakt!

0522-125 00

 

Copyright © Bohusläns kurator och psykoterapimottagning | all rights reserved